تاريخچه گروه

تاريخچه

گروه علوم قرآن و حديثدانشکده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1388 در دانشكده الهيات تأسيس و اقدام به جذب هیأت علمی نمود. اين گروه از نيمسال اول 89 88اقدام به پذيرش دانشجو نموده است.

در حال حاضر گروه علوم قرآن و حديث با توجه به امکانات موجود گرایش علوم قرآن و حديث را در مقطع کارشناسی ارائه می کند.

مدیر گروه از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

سيد حسين كنعاني

استاديار

از ابتدا تا كنون

 

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه علوم قرآن و حديث را ميتوان بصورت زير بيان کرد:

در مقطع کارشناسی :هدف تربيت و تامين نيروي انساني متعهد و آگاه به فرهنگ و معارف اسلامي و که توانايی لازم برای رفع احتياجات كشور در زمينه هاي مختلف مانند تحقيقات و تعليمات در سطوح عالي  و همچنين پس از پايان اين دوره آمادگي كافي جهت ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري را کسب نمايند.

گرایش های تحصيلی موجود در گروه

نام گرایش

مقاطع تحصیلی موجود

علوم قرآن و حديث

كارشناسي

 

اعضاء گروه

گروه علوم قرآن و حديث دارای 3 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 2 نفرمربى بصورت  حق التدريس با گروه همكارى دارند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

-

-

2

1

3

 

اعضای هيات علمي گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دكتر سيد حسين كنعاني

استاديار

 

دكتر علي اصغر يساقي

مربي

 

دكتر حسين رجب زاده

استاديار

 

 

اعضای حق التدريس گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

محمدرضا هادي نيكي نيشابوري

فوق ليسانس فلسفه

 

منصور ربيعه

فوق ليسانس علوم قرآني

 

 

آدرس گروه :قاسم آباد –مجتمع علوم انساني –دانشكده الهيات –گروه علوم قرآن و حديث

شماره تلفن گروه :6613469 داخلي 151

پست الکترونیکی گروه :

  

Finland Sevastopol joomla