صدور كارت ورود به جلسه امتحان ترم اول 91-90

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند صدور كارت ورود به جلسه امتحان پايان ترم اول 91-90 بصورت اينترنتي مي باشد و لذا لازم است از تاريخ 26/09/90 لغايت 15/10/90 به سايت دانشگاه مراجعه و نسبت به چاپ كارت ورود به جلسه اقدام نمائيد.

يادآموري مهم : براي دانشجوياني كه وضعيت آنان اشكالدار است صدور كارت ورود به جلسه امكان پذير نبوده و بايستي به قسمت مربوطه مراجعه و سريعاً نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند. 

ليست درس هاي پيشنهادي ترم دوم 91-90

ليست درس هاي پيشنهادي ترم دوم 91-90 جهت اطلاع دانشجويان عزيز در سايت قابل مشاهده است . دانشجويان مي توانند جهت ارائه پيشنهاد هاي خود به دفتر گروه مراجعه نمايند.

درس هاي پيشنهادي رشته علوم قرآن و حديث ترم دوم  91 90

 

ورودي0 9

تعداد واحد

ورودي 89

تعداد واحد

ورودي 88

تعداد واحد

اصول و مقدمات تفسير

2

فقه الحديث (1)

2

تفسير قرآن 3

4

تاريخ قرآن

2

تجويد و آداب تلاوت قرآن

2

تجزيه و تركيب (1)

2

صرف 2

2

زبان تخصصي (2)

2

تجويد و آداب تلاوت قرآن

2

علوم قرآن 2

2

علوم قرآن 2

2

آزمايشگاه زبان عربي (2)

1

نحو 2

2

آزمايشگاه زبان عربي (1)

1

انشاء (1)

2

مبادي اصول فقه

2

تاريخ قرآن

2

نهج البلاغه (2)

2

تجويد و آداب تلاوت قرآن

2

مبادي اصول فقه

2

نحو (5)

2

زبان عمومي

3

نهج البلاغه(2)

2

فقه الحديث (1)

2

فارسي عمومي

3

تربيت بدني (1)

1

 

 

جمع واحدها

20

جمع واحدها

16

جمع واحدها

17

 

  •  
  • دانشجويان مي توانند جهت ارائه درس هاي پيشنهادي خود به گروه مراجعه نمايند

 

 

Finland Sevastopol joomla